SGK İŞ GÖRMEZLİK GİRİŞİ

SGK SAĞLIK ÖDEMELERİ SİSTEMİ SİGORTALI ÇALIŞANLARIN İŞ GÖRMEZLİK ÖDEMELERİ > SGK İŞGÖRMEZLİK GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ <

SGK İş Göremezlik Raporlarını İnternetten Almaya Başladı

İşçi ücretlerinin ne kadarlık tutarı bankaya yatırılmalıdır?

◾İşçi ücretlerinin ne kadarlık tutarı bankaya yatırılmalıdır?

Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliğin 10’uncu maddesinde işyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişilerin, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması hâlinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlü olduğu belirtilmektedir.

Çalışanın kendisine önerilen yeni pozisyonu kabul etmemesi durumunda işverenin yaptırım hakkı doğar mı?

◾Çalışanın kendisine önerilen yeni pozisyonu kabul etmemesi durumunda işverenin yaptırım hakkı doğar mı?

Sözleşmede iş değişikliklerinin çalışan tarafından kabul edileceği yönünde bir madde bulunması, işverene bu konuda istediği değişiklikleri yapabilme olanağı vermektedir. Yapılan değişiklikleri kabul etmemeniz durumunda, sözleşmede yer alan bu hükme dayanılarak "sözleşmeye aykırılık" gerekçesiyle iş sözleşmesi fesih edilebilir. Sözleşmedeki hüküm açık bir biçimde bu konuya yer verdiğinden, aksi yönde bir hak iddia etmek mümkün olmayacaktır.

SGK İşçi Ücretleri hangi aralıklarla ve hangi oranlarda artış uygulanmalıdır?

SGK İşçi Ücretleri hangi aralıklarla ve hangi oranlarda artış uygulanmalıdır?

Tatil günlerinde fazla çalışma yapan bir işçinin ücreti nasıl hesaplanmaktadır?

Tatil günlerinde fazla çalışma ücreti nasıl hesaplanmaktadır?
Tatil günlerinde fazla çalışma yapan bir işçinin, bu çalışma karşılığındaki ücreti nasıl hesaplanmaktadır?

İstifa eden İşçi Kıdem Tazminatını Ne zaman hak kazanır?

İstifa eden İşçi Kıdem Tazminatını Ne zaman hak kazanır?

Özel sektörde çalışanın, kaç yıldan sonra istifa sonucu kıdem tazminatı hakkı vardır?

Performans düşüklüğü nedeniyle iş sözleşmesi fesih edilebilir mi?

◾Performans düşüklüğü nedeniyle iş sözleşmesi fesih edilebilir mi?

SGK'lı Çalışanlara yol ve yemek parası verilmesi gerekli midir?

SGK'lı Çalışanlara yol ve yemek parası verilmesi gerekli midir?

İş Kanunu gereği bir iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan bir işçiye, asgari ücretin altında olmamak koşulu ile ücret ödenmesi zorunludur. 01.01-30.06 2013 için brüt asgari ücret 978.60 olarak uygulanmaktadır. Çalışanlara ücret dışında yapılacak her türlü ödeme ve sağlanacak menfaat için iş sözleşmeleri hükümleri önem taşımaktadır. Bir çalışana yol ve yemek parası ödenmesi, servis sağlanması veya işyerinde yemek verilmesi; iş sözleşmesi hükümleri ile belirlenmektedir.

İşçilere ücret kesme cezası verilmesinin koşulları nelerdir?

◾İşçilere ücret kesme cezası verilmesinin koşulları nelerdir?

Bir yıllık çalışma süresi dolmamış bir işçinin yıllık ücretli izin hakkı var mıdır?

◾Bir yıllık çalışma süresi dolmamış bir işçinin yıllık ücretli izin hakkı var mıdır?

Yıllık ücretli izin uygulamalarına ilişkin esaslar, 4857 sayılı İş Kanunu 53/61. maddeleri ve uygulamanın detaylarını açıklayan yönetmelik ile belirlenmektedir. Yasal düzenlemeler açısından; aynı işverene bağlı çalışma süresi deneme süresi de içinde olmak üzere en az 1 yıl olan işçinin yıllık ücretli izin hakkı oluşmaktadır.

Son yorumlar

İçeriği paylaş