SGK İŞ GÖRMEZLİK GİRİŞİ

SGK SAĞLIK ÖDEMELERİ SİSTEMİ SİGORTALI ÇALIŞANLARIN İŞ GÖRMEZLİK ÖDEMELERİ > SGK İŞGÖRMEZLİK GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ <

SGK İş Göremezlik Raporlarını İnternetten Almaya Başladı

Güvenlik Birimi Açma Şartları


OSGB


Güvenlik Birimi Açma Şartları

1-

Ticaret Sicil Gazetesi

2-

Şirket Temsilcisinin İmza sirgüsü

3-

OSGB de Tam süreli görevlendirilen en az bir tane İş yeri hekimi
İşyeri hekimi (İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen geçerli işyeri hekimliği belgesine sahip hekim)

4-

İş Güvenliği Uzmanı 

İş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesine dair usul ve esaslar

İş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesine dair usul ve esaslar

14 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28677

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ

GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan sektörel alanda özel düzenleme kapsamında iş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar İş Koluyla ilgili karar

4 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28667

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No. : 2013/29

İşyeri : Nurkim İş Organizasyonu-Fatma Nurcan Özdemir

Atatürk Cad. Özelsancak Apt. Kat: 5 Daire: 40

Seyhan/ADANA

Tespiti İsteyen : Nurkim İş Organizasyonu-Fatma Nurcan Özdemir

Torbadan sözleşmeliye ve memura müjde!

Torbadan sözleşmeliye ve memura müjde!
Başta kamuda olmak üzere tüm çalışanların merakla bekledikleri yasa tasarısı sonunda tamamlandı. Torba kanun olarak Meclis'e sunulacak tasarı, Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. Sadece memur ve işçileri değil emeklileri de etkileyecek

10 gün içinde Meclis'e gelmesi beklenen tasarıda yer alan değişikliklere ulaşıldı. Tasarıda, çalışma hayatı ile ilgili devrim niteliğinde değişiklikler yer alıyor. Sadece memurların değil işçilerin de sorunlarını giderecek yasa tasarısındaki değişiklikler emekli olacakları da etkileyecek.

Kadın çalışanlara müjdeli haberler geldi

Çalışan Kadına Kıyak!
Hamile işçi ve memurlara işyerinde özel ihtimam gösterilecek.
Kadın çalışanlara müjdeli haberler geldi: Hamile ve çocuk sahiplerine muayene izni verilecek. Evrak taşıtılmayacak, zor işler yaptırılamayacak.

Daire başkanlarının ek göstergeleri 3600'e yükseltildi.

Daire başkanlarının ek göstergeleri 3600'e yükseltildi. Böylece genel müdür ve bazı grup müdürleri de yaklaşık 500 lira daha fazla emekli aylığı alacak. Yasa daha önce emekli olmuş memurları da kapsayacak.

Bugün gazetesi yazarlarından Sadettin Orhan, 50 bin emekliyi ilgilendiren yasa değişikliğini köşesine taşıdı.

İŞTE O YAZI

50 bin emekliye 500 lira zam!

Başlığı okuyunca 'Acaba emekliler için yeni bir intibak çalışması mı var' diye düşünebilirsiniz. Hayır, yeni bir intibak yok ama bazı memur ve memur emeklileri için aylıklarında 500 lira artış getiren bir düzenleme var.

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

Hekim Mali Sorumluluk Sigortası Genel şartlarını düzenleyen 26 Mayıs 2013 tarihli tebliğ PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28658 yayınlandı

TEBLİĞ

Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’ndan:

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

A. SİGORTANIN KAPSAMI

A.1. Sigortanın Konusu

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

SGK'dan doktor adaylarına eğitim


SGK'dan doktor adaylarına eğitim

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Eskişehir İl Müdürlüğünce Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerine, SGK mevzuatlarıyla ilgili eğitim verildi.

sgk gün dökümü


SGK HİZMET DÖKÜMÜ ALMAK ÇOK KOLAY
5510 Sayılı SGK Kanunu devreye girdikten sonra eski ssk'lılar 4A 'lı oldular.SSK'lılar yani 4A'lıları nezaman emekli olacaklarını,kaç gün çalışmışlıklarının olduğunu,hizmet yılı ve süresini öğrenmek için sgk web uygulamalarını kullanabilirler.HİZMET DÖKÜMÜ İÇİN TIKLAYINIZ"

Son yorumlar

Anket

Hizmet takip projesi kullanışlı mı?: