11 E-Reçete Yatan Hasta Onayı Nedir?

SORU 11) Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzunda YATAN HASTA REÇETESİ
ONAYI nedir?
CEVAP 11) Sağlık hizmet sunucularının yatan hastalarına ilaçlarını temin etmeleri ve hastaya
aldırmamaları esastır. Ancak Kurum tarafından ilgili mevzuatta düzenlendiği şekilde yatan hastalara
kullanılan ilacın serbest eczaneden temin edilmesi amacıyla hastaya reçete düzenlenmesi durumunda
reçetenin başhekimlik tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu onaylama işlemi yapılabilmesi
amacıyla "YATAN HASTA REÇETESİ ONAYI" işlemi yapılması gerekmektedir. Bu onayın yapılmasında
mevzuat hükümlerine dikkat edilmesi gerekmektedir.

HGS