“HİTAP” HİZMET TAKİP PROGRAMI NEDİR?

“HİTAP” HİZMET TAKİP PROGRAMI NEDİR?

Devlet memurlarının hizmetlerine ilişkin bilgileri kurumlarınca tutulduğundan, gerek emeklilik talebinde bulunulması gerekse memuriyet görevlerinden ayrılarak diğer statüler kapsamında çalışmaya başlamaları halinde emeklilik işlemleri ve hizmet birleştirmesi için gerekli belge ve bilgiler son defa çalıştıkları kurumlardan istenilmekte, yazışmaların posta yoluyla yapılması işlemlerin geç sonuçlanmasına, zaman ve iş gücü kaybına dolayısıyla mağduriyetlere neden olmaktadır.

Bu olumsuzlukların sona erdirilmesi amacıyla, günümüz ve gelecek dönem gereklerine uygun internet ulaşımı olan web tabanlı bir sistem kurularak devlet memurlarının tüm bilgilerinin saklanması, elektronik ortamda izlenerek gereksiz yazışmaların ve zaman kaybının önlenmesi ve emekli aylığı bağlanma süresinin en aza indirilmesi amacıyla “ HİTAP” Hizmet Takip Projesi başlatılmıştır.

Konuya ilişkin olarak hazırlanan “5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILANLARIN HİZMET BİLGİLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILMASI HAKKINDA TEBLİĞ” 14/4/2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış bulunmaktadır.

Kamu idareleri, hizmet takip programına 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri tabi görev yapmakta iken 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına tabi olan sigortalılar ile ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına tabi göreve giren sigortalıların, hizmet başlangıcından itibaren tüm hizmet bilgileri ve intibaklarına ilişkin olarak öğrenim durumu, unvan, askerlik, diğer sigortalılık süresi, açık süresi, itibari hizmet süresi bilgileri ile ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminat bilgilerini internet üzerinden aktaracaklardır.

Hizmet takip programına aktarılan bu bilgiler esas alınarak, sigortalıların hizmet birleştirme, hizmet borçlanma ve toplam hizmet süresi ile emekli olabilecekleri yaş ve/veya tarihin tespiti, emekli aylığı bağlanması işlemleri elektronik ortamda yapılacaktır.

Kaynak: https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/dosyalar/HITAP_DUYURU.pdf

HİTAP VERİ SAĞLAYICI SİSTEMİ NEDİR?
Kurumun sahip olduğu personel bilgilerini, Hitap Programı kapsamında geliştirilen Web Servisleri üzerinden SGK'ya iletelebilen bir entegrasyon sistemidir.

Halihazırda kullanılmakta olan bir Personel Bilgi Sistemi'ne sahip tüm kurumlar, entegrasyon sistemi ile sorunsuz bir şekilde verilerini gönderebilirler.

Sistem "Veri Gönderimi" ve "Gönderim Raporlama" olmak üzere 2 farklı uygulamayı içermektedir.

Veri Gönderimi:

Veri Gönderimi Uygulaması, Personel Bilgi Sisteminde anlık olarak işlenen verileri takip ederek, SGK'ya aktarır. Aktarım aşamasında oluşabilecek hatalar, raporlanmak üzere sistem tarafından kayıt altına alınır:

HGS