SUT 2013

SUT 2013 Değişiklik Yapıldı

10 Ocak 2013 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28524

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 25/3/2010 tarihli ve 27532 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 6.1.4 numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Beşinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İçeriği paylaş