SUT 2013

SUT 2013 Değişiklik Yapıldı

10 Ocak 2013 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28524

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 25/3/2010 tarihli ve 27532 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 6.1.4 numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Beşinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

HGS