hizmet takip programı

SGK Hizmet Takip Programı (HİTAP) Hakkında Duyuru Yayınlandı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
27.04.2012
“HİTAP” HİZMET TAKİP PROGRAMI HAKKINDA DUYURU
Devlet memurlarının hizmetlerine ilişkin bilgileri kurumlarınca tutulduğundan, gerek
emeklilik talebinde bulunulması gerekse memuriyet görevlerinden ayrılarak diğer statüler
kapsamında çalışmaya başlamaları halinde emeklilik işlemleri ve hizmet birleştirmesi için
gerekli belge ve bilgiler son defa çalıştıkları kurumlardan istenilmekte, yazışmaların posta
yoluyla yapılması işlemlerin geç sonuçlanmasına, zaman ve iş gücü kaybına dolayısıyla

HİTAP Kullanma Klavuzu

5510 sayılı kanunun geçici 11. Maddesine göre tescili yapılan resmi
işyerlerinin özlük bilgileri ile ilgili alanlarda işlem yapmak üzere verilmiş
olan kullanıcı adları ve şifreler ile KULLANIM KLAVUZUNA göre işlem yapmaları.> HİTAP KULLANIM KLAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ <

HİTAP Ne İşe Yarar

Hizmet takip programı HİTAP

(1) HİTAP ile Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanan ile ilk defa Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına tabi olan sigortalıların hizmet başlangıcından itibaren hizmet belgesinin düzenlenmesine esas olan tüm bilgileri, kamu idareleri tarafından Kuruma internet ortamında gönderilir.

(2) Kamu idareleri tarafından internet üzerinden gönderilen bilgiler esas alınarak;

HİTAP'a Girilecek bilgilerin sırası veya önceliği var mı

Hizmet takip programına girilecek bilgilerin gönderilmesinde bir sıralama, öncelik var mıdır?

Programa bilgiler iki aşamada gönderilecektir. Birinci aşamada, Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) işaretli sırasında yer alan özlük ve nüfus bilgisi, eğitim bilgileri (okul ve lisansüstü eğitim/kurs bilgileri) ve hizmet belgesi bilgileri, ikinci aşamada ise Tebliğin 5 inci maddesinde yer alan diğer bilgileri gönderilecektir.

HİTAP'a Girilecek Bilgilerin Formatı Nasıl Olacak

Hizmet takip programına girilecek bilgi formatlarına nasıl ulaşabiliriz.

Hizmet takip programına girilecek bilgilere ait kayıt desenleri https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/ adresinde bulunmaktadır.

HİTAP'a 399 sayılı KHK kapsamındaki personel bilgileri girilecekmi?

Kurumumuz 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi, kurumumuzda görev yapan personelden hangilerinin bilgisi hizmet takip programına aktarılacaktır.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kurumlarda görev yapanlardan, bu kararnamenin geçici 1 inci ve 12 nci maddeleri ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 191 inci maddesi uyarınca, 5434 sayılı Kanunla ilgilendirilen,

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlayan,

HİTAP'a 657 4/B' lilerin Bilgileri Girilecek mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli memur olarak görev yapan personelin bilgileri hizmet takip programına aktarılacak mıdır?

Hizmet takip programına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında kadrolu memur olarak görev yapan personelin bilgileri sisteme aktarılacaktır. Sözü edilen 4 üncü maddenin (B), (C) ve (D) fıkraları kapsamında görev yapan personelin bilgileri programa aktarılmayacaktır.

HİTAP'a Kimlerin Bilgileri Girilecek

Hizmet Takip Programına kurumumuzda görev yapan personelden hangilerinin bilgileri girilecektir.

Hizmet takip programına 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi görev yapmakta iken 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınan sigortalıların,

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalıların,

bilgileri girilecektir.

HİTAP'a Hangi Kullanıcı Adı ve Şifresi İle Girilir

Hizmet Takip Programına hangi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılması gerekmektedir.

Hizmet takip programına kamu idarelerine daha önce gönderilmiş olan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılarının sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin e-sigorta yoluyla düzenlenmesi için verilmiş olan "3 nolu kullanıcı adı ve şifresi" kullanılarak giriş yapılacaktır.

HİTAP SGK GİRİŞ SAYFASI

> HİTAP SGK BİLGİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ <-
HİTAP Hizmet takip programı
657 Devlet Memurlarının hizmet bilgileri SGK,internetteki HİTAP programına yüklenmesi gerekmektedir

HGS